Hovedseksjon

Et godt læringsmiljø

Det oppnår vi gjennom:

 • Gode relasjoner mellom elever og lærere
 • Tydelige regler for god oppførsel
 • Kjøreregler for hvordan elevene i hver klasse behandler hverandre, inkl nett og mobil.
 • Forsvarlig tilsyn
 • Tilbud om forskjellige aktiviteter i storefri, etter initiativ fra elever
 • Hyggelig kantine drevet av elever på alle trinn
 • Åpent studiesenter
 • Et engasjert elevråd
 • Et godt samarbeid med foresatte
 • "Dørene åpnes" – åpen skole på kveldstid
 • Samarbeid med helsesøster
 • Samarbeid med bydelenes miljøarbeider

 

Skolen skal være et sted fritt for mobbing, vold og rasisme. Hvis det allikevel skjer, følger vi skolens handlingsplan. Den innebærer at vi reagerer raskt når vi får informasjon om at noe uønsket skjer. Det er helt avgjørende at vi får vite at noe har skjedd. Alle som får kjennskap til hendelser må melde fra til en lærer eller til skolens ledelse.

Skolemiljøutvalget som består av elever, ansatte, foresatte og en politisk representant har elevenes læringsmiljø som hovedfokus.

Hvert år svarer alle elevene på elevundersøkelsen, og alle instanser går gjennom svarene. Undersøkelsen brukes til å finne ut om læringsmiljøet er godt og om det er områder vi må arbeide med for å forbedre oss. 

Handlingsplan for et godt læringsmiljø. 

Tiltak ved mobbing og vold.

Logo for nettsiden nullmobbing.no

Informasjon om mobbing og rettigheter.