Hovedseksjon

Bruk hue: om nettvett- nyttig påminnelse til foresatte

bruk hue foredrag
Bruk hue er en skoleturné som skal bidra til å bekjempe digital mobbing. Opplegget er populært og har vært rundt i hele Norge. Dagtid får elevene lytte på et foredrag som til stor del er bygget opp rundt en film som vises i fire deler. På ettermiddagen inviteres foreldrene som får eksakt samme opplegg. Det gir en unik mulighet å snakke videre med ungdommene hjemme om de viktige temaene som tas opp.
 
Foredragsholder Ole Roger Vestøyl mener vi som foresatte må prøve å være gode rollemodeller. Viktig at vi også setter tydelige rammer og regler. Også for bruk av mobil og PC. Tørr å sette grenser. Husk at det ikke er slik at alle får lov å ha mobil ved sengen før de sovner.
 
Målet for Bruk hue kampanjen er å bekjempe digital mobbing blant barn og unge. Som foreldre kan vi forebygge mobbing ved å:
  • Snakke med ungdommen om livet på nett - på samme måte som du snakker om hvordan de har de ellers
  • Hjelpe til å sette grenser for seg selg og overfor andre. Minn dem om at norsk lov og rettigheter også gjelder på mobil og nett
  • Vare en god lytter - da er det tryggere å fortelle om både gleder og utfordringer
Husk at det er straffbart i henhold til Norsk lov å:
  • Sende meldinger fra andre sin telefon eller PC (ID-tyveri)
  • Sende truende meldinger
  • Ta bilde/video eller dele uten å først be om lov
Oppgave til foresatte Når du spør hvordan det har vært på skolen i dag. Spør også hvordan de har hatt det på nett.
 
============================
RESSURSER
Lenketips for foreldre:
Lenketips for elevene: