Hovedseksjon

Klage på karakter

  • Det blir gjort enkeltvedtak ved standpunkt og eksamenskarakterer.
  • Du har klagerett innen 10 dager etter at karakteren er blitt gjort kjent.
  • Før du /dere klager må du be faglæreren om en muntlig begrunnelse for karakteren som er gitt
  • Du kan klage hvis det er blitt gjort formelle feil på muntlig eksamen. Det kan være sen beskjed om fag, dårlig opptreden fra sensor eller andre utenforliggende forstyrrelser.
  • Hvis du skal klage på skriftlig karakter, bør du rådføre deg med faglærer.
  • Klagen skal utformes skriftlig med signatur.