Hovedseksjon

Om språkfag på Morellbakken

Språklig fordypning

Morellbakken skole tilbyr tysk, fransk, spansk og engelsk fordypning.

Dette valget har noen konsekvenser for videre skolegang, hvis man ønsker å søke studieforberedende utdanningsprogram. Se https://www.vilbli.no/nb/nb/no/valg-av-fremmedsprak/a/021725/ for mer informasjon. Rådgiver Lars Bækkelund kan svare på spørsmål om dette.

Velger for 3 år

Når en elev har valgt enten fremmedspråk eller engelsk fordypning, skal eleven normalt ha faget på hele ungdomstrinnet. I løpet av første semester på 8. trinn har elevene i samråd med skolen mulighet for å gjøre omvalg, se Forskrift til opplæringsloven § 1-8 første ledd

Fremmedspråk og fordypning i engelsk skal være likestilte fag og derfor like krevende for elevene. Elevene vil få standpunktkarakterer i faget og vil kunne trekkes ut til muntlig eksamen når de avslutter ungdomsskolen. Karakteren i faget teller ved inntak til videregående skole.