Hovedseksjon

Informasjon om språkvalg 8. trinn 2022

Språklig fordypning 8. trinn skoleåret 2022/2023

Alle elevene skal ha et 2. fremmedspråk på ungdomstrinnet. Morellbakken skole tilbyr dette skoleåret tysk, fransk, spansk og engelsk fordypning. Elevene er ikke garantert å få førstevalget sitt, men må sette opp 2 alternativ i prioritert rekkefølge. Hvis det er for mange som velger ett av fagene, vil vi foreta en loddtrekning.

Dette valget har noen konsekvenser for videre skolegang, hvis man ønsker å søke studieforberedende utdanningsprogram. Se "Valg av fremmedspråk" for mer informasjon. Rådgiver Lars Bækkelund kan svare på spørsmål om dette.

Vi gjør oppmerksom på at valget gjøres for 3 år! Når en elev har valgt enten fremmedspråk eller engelsk fordypning, skal eleven normalt ha faget på hele ungdomstrinnet. I løpet av første semester på 8. trinn har elevene i samråd med skolen mulighet for å gjøre omvalg. Se O.L § 1.8:

Når ein elev har valt anten framandspråk, fordjuping eller arbeidslivsfag, skal eleven ha faget på heile ungdomstrinnet. Elevane kan i det første halvåret likevel gjere omval i samråd med skolen. Når det ligg føre særlege grunnar, kan skoleeigaren godkjenne overgang på eit seinare tidspunkt

Fremmedspråk og fordypning i engelsk skal være likestilte fag og derfor like krevende for elevene. Elevene vil få standpunktkarakterer i faget og vil kunne trekkes ut til muntlig eksamen når de avslutter ungdomsskolen. Karakteren i faget teller ved inntak til videregående skole.

Elevene får informasjon på skolen.

Sett opp de to språkfagene du ønsker mest og lever til kontaktlærer.

Vennlig hilsen

Rektor

Språkvalg 8. trinn 2022