Hovedseksjon

Vår profil

Morellbakken skole

Morellbakken skole skal utfordre, utforske og utvikle framtida.

Skolen ble åpnet høsten 2013 i lokalene til gamle Grefsen vidergående skole. Skolen består av seks moderne, verneverdige bygg som ivaretar gode solide tradisjoner.

Visjon

Skolens visjon er å legge til rette for at elevene skal utforde, utforske og utvikle framtida. Læringen organiseres gjennom problembasert tilnærming og flerfaglig undervisning. Morellbakken skole er en skole med et tydelig elevfokus der elevene skal utfordres til å yte sitt beste innenfor trygge rammer. Gode faglige prestasjoner i kombinasjon med praktiske fag og arbeid med grunnleggende ferdigheter i alle fag.

Mål

Mål for opplæringen er god allmenndannelse på et fundament av solide kunnskaper og ferdigheter, miljøbevissthet og utvikling av ansvarsfølelse gjennom kreativitet og kritisk tenkning.

Morellbakken skole

  • Morellbakken skole åpnet høsten 2013 i lokalene til Grefsen vidergående skole i bydel Nordre Aker.
  • Skolen har 5 klasser på hvert trinn.
  • Skoleåret 2022 - 2023 ca 400 elever.
  • Skolen har 31 pedagoger og 7 andre ansatte, i tillegg til rådgiver/spesialpedagogisk koordinator og 3 i ledelsen.