Driftsstyret

Gjennom ordningen med driftsstyrer ønsker Osloskolen å styrke det lokale selvstyret ved å overføre ansvar og myndighet til den enkelte skole og gi brukerne reell innflytelse på skolens samlede virksomhet. Driftsstyret skal holdes løpende orientert om det som har vesentlig betydning for skolemiljøet, bl.a. om hendelser, planer og vedtak. 

Hovedoppgavene er:

  • å vedta skolens budsjett og disponere dette innenfor tildelte rammer
  • å vedta strategisk plan for skolen
  • å behandle resultater fra nasjonale og kommunale prøver
  • å behandle resultater fra brukerundersøkelser
  • å påse at skolen driver skolebasert vurdering

Har du spørsmål eller saker å melde kan du henvende deg til leder, Heidi Grette, på denne e-postadressen: driftsstyret.morellbakken@gmail.com. 

Driftsstyret 2016–2017

Leder: Heidi Grette
Nestleder: Ernst Tore Rognstad
Sekretær: Siv Lande

Medlemmer

Grette, Heidi (FORESATT) Leder

Rognstad, Ernst Tore (FORESATT) Nestleder

Aanesen, Hans Arthur Kielland (EKSTERN FRP)

Lauridsen, Stefan Vilhelm Høyrup Mitchell (EKSTERN H)

Rogg, Kirsten (EKSTERN SV)

Valen-Sendstad, Sondre  (TILSATT)

Aasen, Anders  (TILSATT)

Styve, Hanne  (ELEV)

Lange, Arman  (ELEV)

 

Vara

Nærby, Anne Marit Heber (EKSTERN A - Vara 1)

Elvenes, Alette (EKSTERN MDG - Vara 2)

Mamen, Anders Mathias (EKSTERN H - Vara 3)

Stephansen, Sebastian (TILSATT -  Vara 1)

Dalhaug, Sindre (TILSATT - Vara 2)

Lagerberg, Magnus Vik (FORESATT  - Vara 1)

Hall, Monica (FORESATT -  Vara 2)