Driftsstyret

Gjennom ordningen med driftsstyrer ønsker Osloskolen å styrke det lokale selvstyret ved å overføre ansvar og myndighet til den enkelte skole og gi brukerne reell innflytelse på skolens samlede virksomhet. Driftsstyret skal holdes løpende orientert om det som har vesentlig betydning for skolemiljøet, bl.a. om hendelser, planer og vedtak. 

Hovedoppgavene er:

  • å vedta skolens budsjett og disponere dette innenfor tildelte rammer
  • å vedta strategisk plan for skolen
  • å behandle resultater fra nasjonale og kommunale prøver
  • å behandle resultater fra brukerundersøkelser
  • å påse at skolen driver skolebasert vurdering

Har du spørsmål eller saker å melde kan du henvende deg til leder, Heidi Grette, på denne e-postadressen: driftsstyret.morellbakken@gmail.com. 

Driftsstyret 2016–2017

Leder: Heidi Grette
Nestleder: Magnus Vik Lagerberg
Sekretær: Siv Lande

Medlemmer

Aanesen, Hans Arthur Kielland

 

   

EKSTERN FRP

Lauridsen, Stefan Vilhelm Høyrup Mitchell

 

   

EKSTERN H

Rogg, Kirsten

 

   

EKSTERN SV

Valen - Sendstad, Sondre

 

   

TILSATT

Aasen, Anders

     

TILSATT

Grette, Heidi

 

   

FORESATT

Vik Lagerberg, Magnus

 

   

FORESATT

Bjelkerud, Westgaard Jørgen

 

   

ELEV

Norang, Eira Nygård

 

   

ELEV

 

Vara

Aanes, Emily Moren

 

   

EKSTERN MG

Mamen, Anders Mathias

 

   

EKSTERN H

Nærby, Anne Marit Heber

 

   

EKSTERN A

Ulven, Anne

 

   

TILSATT

Stephansen, Sebastian

 

   

TILSATT

Børøsund, Elin

 

   

FORESATT

Hall, Monica

 

   

FORESATT

Steig, Tone Elise

 

   

FORESATT