Hovedseksjon

Produksjon for scene, teknikk

Ingen over, ingen ved siden av.

Er du klar for et praktisk fag? Et fag der du jobber med hendene samtidig som du må bruke hodet? Lei av skriftlige innleveringer og teoretisk arbeid?

Da bør du velge valgfaget «Produksjon for scene, teknikk»!

I dette faget lærer du om hvordan man setter opp store lydanlegg og lys til konserter og forestillinger. I tillegg jobber vi digitalt med musikkproduksjon på PC. Timene legges som oftest opp etter hva de som har faget ønsker å gjøre. Her er det lite innleveringer og skriftlige oppgaver, men mye sosialt samvær og gøye oppgaver!

Den gangen faget het «Sal og scene» lagde jeg denne videoen:

Meld deg på!

Hilsen Hallgeir