Hovedseksjon

Elevrådet

Elevrådsstyre

Elevrådet ledes av et styre bestående av elevrådsleder, nestleder og ett styremedlem. Elevrådsstyret for 2022-2023:

Elevrådsleder: Aleksander, 9E
Nestleder: Jasper, 10B
Styremedlem: Emil, 10C

Elevmedvirkning

Elevrådet er elevenes eget talerør for å nå høyere opp i systemet i skolehverdagen. Altså er det gjennom elevrådet elevene kan gå for å ytre sin mening om saker som angår skolegangen.

Velfungerende elevråd 

Elevrådet mener at det er viktig at elevene har mulighet til å påvirke ens egen hverdag, og få lov til å være med på viktige prosesser som har med egen trivsel å gjøre. Elevrådsleder og et godt og velfungerende elevråd, vil man kunne være med på å gjøre skolehverdagen så god som mulig for alle elever.