Elevrådet

elevrådsleder

Elevmedvirkning

Elevrådet er elevenes eget talerør for å nå høyere opp i systemet i skolehverdagen. Altså er det gjennom elevrådet elevene kan gå for å ytre sin mening om saker som angår skolegangen.

Velfungerende elevråd 

Jeg mener at det er viktig at elevene har mulighet til å påvirke ens egen hverdag, og få lov til å være med på viktige prosesser som har med egen trivsel å gjøre. Som elevrådsleder tenker jeg at gjennom å ha et godt og velfungerende elevråd, vil man kunne være med på å gjøre skolehverdagen så god som mulig for alle elever.

Elevrådsleder
Jørgen Westgaard Bjelkerud