Spansk

Spansk er et utbredt språk, nesten 400 millioner mennesker har spansk som morsmål. Spansk uttales som det skrives. 

Undervisningen

I timene jobber vi med å skrive, snakke, lytte til samtaler og tekster, og lære oss grammatikk. Temaer vi jobber med er blant annet vennskap, familie og fritid. Elevene lærer om Spania, Mexico og Chile.

Hvis man er ute å reiser i et spansktalende land kan det være gøy å gjøre seg forstått. Vi kommer til å øve på å bestille på kafé eller restaurant, kunne si hva du heter, spørre om klokka og spørre om veien.

Eksamen

Eksamen er muntlig, så det legges vekt på i undervsiningen at du kan formulere deg muntlig i faget.