Hovedseksjon

Spansk

Spansk er et utbredt språk, nesten 400 millioner mennesker har spansk som morsmål. 

Undervisningen

I timene jobber vi med å skrive, snakke, lytte til samtaler og tekster, og lære oss grammatikk. Temaer vi jobber med er blant annet vennskap, familie og fritid. Du lærer om Spania og land i Latin-Amerika.

Hvis man er ute og reiser i et spansktalende land kan det være fint å gjøre seg forstått. Vi kommer til å øve på å bestille på kafé eller restaurant, kunne si hva du heter, spørre om klokka og spørre om veien.

Eksamen

Eksamen er muntlig, så det legges vekt på at du kan formulere deg muntlig i faget.