Hovedseksjon

Internasjonalt samarbeid

Er du glad i å debattere og diskutere?

Er du interessert i de store og viktige politiske spørsmålene som preger vår tid? Er du opptatt av global rettferdighet, likeverd og respekt for menneskeverdet? Er du interessert i hvordan land løser krig og konflikter, og hvordan land skaper fred? Fremtidens ledere trenger erfaring innen internasjonalt samarbeid, og har du ambisjoner om å en dag jobbe med dette, er Internasjonalt samarbeid valgfaget for deg.

Dette kan vi tilby:

  • Besøk/omvisning på Stortinget, Nobels fredssenter, ambassader eller andre internasjonale organisasjoner med kontor i Norge.
  • Aktiviteter som vekker engasjement og innlevelse, slik som FN-rollespillet der du lever deg inn som diplomatutsending til et av Sikkerhetsrådets medlemmer.
  • Praktisk kursing i debatteknikk.
  • Planlegging og gjennomføring av arrangementet «Internasjonal uke» og OD-dagen.
  • Foredrag av mennesker som jobber med internasjonale spørsmål.
  • Praktisk erfaring i å kommunisere med mennesker i andre land, og handlingskompetanse i møte med globale utfordringer.

FN-rollespill