Hvilke valgfag tilbyr vi?

Illustrasjon valgfag

Valgfaget har et omfang på 171 timer over tre år. Elevene får standpunktkarakter når et valgfag avsluttes. Elevene kan velge det samme valgfaget om igjen neste skoleår, eller de kan velge et annet av skolens tilbud. Ved slutten av ungdomstrinnet kan eleven ha hatt ett valgfag og få en karakter, eller flere valgfag og flere karakterer. Karakterene for avsluttede valgfag vil stå på elevens vitnemål, men det blir beregnet et gjennomsnitt som teller ved opptak til videregående opplæring. 

På Morellbakken skole har vi aldersblandede grupper i valgfag. Alle elevene kan velge mellom:

  • Sal og scene
  • Koding/programmering
  • Medier og informasjon
  • Design og redesign
  • Fysisk aktivitet og helse
  • Natur, miljø og friluftsliv
  • Produksjon av varer og tjenester
  • Sal og scene

 

Valgfagstimene vil bli lagt parallelt for alle trinnene fredager etter storefri. Noen av gruppene samler opp timer til f.eks. en tur og avspaserer uka etter. Gruppene vil bli satt sammen på tvers av trinn. Elevene som ønsker et annet valgfag enn de har hatt inneværende år, må sette opp 2 valgfag som de kan tenke seg, og prioritere hva de ønsker mest. Vi håper at alle skal få 1. valget sitt, men hvis det blir stor oversøkning til noen valgfag, må vi foreta en loddtrekning. Frist for å velge nytt valgfag er 15.06.2018.

Illustrasjonen er tatt fra udir.no.

Valgfaget medier og informsjon har laget informasjonsvideoer om valgfagene. Først ute er sal og scene SANG OG MUSIKK: