Læreplaner og oversikt

skuespillere

På Morellbakken skole har vi aldersblandede grupper i valgfag. Alle elevene kan velge mellom:

  • Design og redesign
  • Forskning i praksis
  • Fysisk aktivitet og helse
  • Medier og informasjon
  • Natur, miljø og friluftsliv
  • Produksjon av varer og tjenester
  • Teknologi i praksis
  • Sal og scene SANG OG MUSIKK
  • Sal og scene SKUESPILL OG DANS

 

 

Valgfaget medier og informsjon har laget informasjonsvideoer om valgfagene. Først ute er sal og scene SANG OG MUSIKK: