Hovedseksjon

Hvilke valgfag tilbyr vi?

Forskjellige skoleelementer

Valgfaget har et omfang på 171 timer over tre år. Elevene får standpunktkarakter når et valgfag avsluttes. Elevene kan velge det samme valgfaget om igjen neste skoleår, eller de kan velge et annet av skolens tilbud. Ved slutten av ungdomstrinnet kan eleven ha hatt ett valgfag og få en karakter, eller flere valgfag og flere karakterer. Karakterene for avsluttede valgfag vil stå på elevens vitnemål, men det blir beregnet et gjennomsnitt som teller ved opptak til videregående opplæring. 

På Morellbakken skole har vi aldersblandede grupper i valgfag. Alle elevene kan velge mellom:

  • Fysisk aktivitet og helse
  • Medier og kommunikasjon
  • Friluftsliv
  • Produksjon for scene
  • Programmering
  • Design og redesign
  • Internasjonalt samarbeid

Valgfagstimene vil bli lagt parallelt for alle trinnene fredager etter storefri. Noen av gruppene samler opp timer til f.eks. en tur og avspaserer uka etter. Gruppene vil bli satt sammen på tvers av trinn. Elevene som ønsker et annet valgfag enn de har hatt inneværende år, må sette opp 2 valgfag som de kan tenke seg, og prioritere hva de ønsker mest. 

Du skal legge inn ønsker for valgfag hvert år. Enkelte valgfag er svært populære, og vi kan dessverre ikke garantere at alle får førsteønsket sitt allerede på 8. trinn.Ved tildeling av valgfagene lar vi hhv. 10. trinn og 9. trinn velge først, og slik øker også sjansen for at alle får et år eller to med faget de ønsker seg mest.