Hovedseksjon

Samisk opplæring

Rett til opplæring 

Den samiske opplæringen blir gitt som førstespråk eller andrespråk. Samisk som andrespråk har ulike læreplaner som er tilpasset elevenes språkferdigheter ved oppstart. Fordelen med dette er at alle barn som ønsker å lære samisk får mulighet til det, uansett hvor gamle de er eller når de ønsker å starte opplæringen i samisk. På barneskolen bestemmer foresatte om barna skal lære seg samisk, mens det er ungdommen selv som bestemmer dette fra og med 8. trinn.

Oslo kommune ønsker at så mange barn som mulig starter samiskopplæringen i 1. trinn, men det er også viktig å vite at det går an å ha sitt første år med samisk ved oppstart på videregående skole.

Samisk som førstespråk

Barn som allerede snakker samisk når de begynner på skolen, kan velge å ha samisk som sitt førstespråk og norsk som andrespråk. De kan også velge å ha både samisk og norsk som sitt førstespråk, noe som betyr at de vil få flere timer med undervisning enn andre elever.

Påmelding til samisk opplæring

Alle elever med samisk slekt kan når som helst i sitt skoleforløp starte med samisk opplæring. Samisk språkvalg og alder på eleven, vil ha betydning for hvordan opplæringen blir organisert. Etter påmelding vil Oslo samiske skole (OSS) sammen med elevens nærskole, legge til rette for at samisk opplæring kan starte. Dersom du har flere barn, må du sende inn ett skjema for hvert barn. Det samme skjemaet brukes til avmelding dersom eleven ikke lengre skal ha samisk opplæring.

Her finner du lenke til påmelding

 

Les mer om samisk opplæring her:

Utdanningsdirektoratet: https://www.udir.no/laring-og-trivsel/samisk-i-skolen/retten-til-opplaring-i-og-pa-samisk/