Hovedseksjon

Morellbakken skole

  • Morellbakken skole åpnet høsten 2013 i lokalene til Grefsen vidergående skole i bydel Nordre Aker.
  • Skolen har 5 klasser på hvert trinn.
  • Skoleåret 2022 - 2023 ca 400 elever.
  • Skolen har 31 pedagoger og 7 andre ansatte, i tillegg til rådgiver/spesialpedagogisk koordinator og 3 i ledelsen.

Telefonnr. til trygge voksne å snakke med