Lydbøker

Når det gjelder lærebøker på lydbok blir det behandlet via sosialpedagogisk leder. Man kan låne skjønnlitterære bøker på Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek.

Først må man registrere seg som låner. Det kan man gjøre ved å sende inn en digital innmelding. Da må du laste opp dokumentasjon på lesevanske. Hvis du ikke har det tilgjengelig kan du fylle ut et registreringsskjema. Her må lærer signere. Deretter sendes skjemaet til Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek. Når biblioteket har mottatt søknaden og behandlet den, vil man få tilsendt bruker og passord på oppgitt e-post. Da kan man laste ned en app på telefonen, velge en bok og få den rett inn i øret. Genialt.