Hovedseksjon

Lydbøker

Når det gjelder lærebøker på lydbok blir det behandlet via sosialpedagogisk leder. Man kan låne skjønnlitterære bøker på Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek.

Først må man registrere seg som låner. Det kan man gjøre ved å sende inn en digital innmelding. Foreldre kan selv melde inn eleven som låner hos Norsk Lyd- og blindeskriftforbund. Det er ikke lenger nødvendig med attest fra fagperson hvis vilkår for lånerett oppfylles. Når man har meldt seg inn kan man laste ned en app på telefonen, velge en bok og få den rett inn i øret. Genialt.