Hovedseksjon

Fransk

Utbredt språk

Fransk er et vakkert språk som snakkes i Frankrike og i 17 land på det afrikanske kontinent. Det er ca 60 - 70 millioner mennesker som snakker språket. Frankrike har lange tradisjoner innenfor politikk, utdannelse og kultur og ligger sentralt i Europa.

Undervisningen

Følelsen av å kunne mestre et annet språk er utrolig gøy! I timene jobber vi med å lytte, snakke, lese og skrive på fransk. Vi lytter til blant annet fransk radio, musikk og tekstene i læreboka. Vi øver på å hilse høflig, presentere oss selv og familien og beskrive vårt eget hjem. Vi lærer også å bestille mat på restaurant og i matbutikken. 

Innsats!

Det kreves innsats for å lære seg gramatikken. Uttale kan også være utfordrende fordi det er mange lyder som skiller seg fra det norske språket. Lydene er meningsbærende, så feil uttale av lyden vil gi en helt annen mening til ordet enn tiltenkt.

Eksamen

Hvis man kommer opp i eksamen i dette faget, er det muntlig. Vi øver hele tiden på å utvide ordforrådet og uttrykke oss muntlig.