Hovedseksjon

Spesialpedagogisk koordinator og rådgiver

Lars og Christine har kontorer innenfor resepsjonen, i 2. etasje i hovedhuset. 

Søking til videregående skole

I desember starter veiledning for deg som går på 10. trinn og som skal søke videregående skoleplass 1. mars. Dette har Lars ansvar for.

Ressursteam

Spesialpedagogisk koordinator utgjør sammen med kontaktlærere, ledelsen, helsesykepleier og PP-rådgiver ressursteamet på skolen. Spesialpedagogisk koordinator har ansvaret for koordinering av spesialundervisning på skolen. Dette innebærer oppgaver som for eksempel:

 • Å legge til rette for elever som behov for spesialundervisning, jfr §5-1 i Opplæringsloven.
 • Være en del av skolens elevtjeneste.
 • Være skolens kontaktperson opp mot PPT.
 • Samarbeid med foresatte/elever, lærere, skoleledelse og eksterne aktører som for eksempel BUP og barnevern.

Ungt Entreprenørskap

På våren samarbeider Lars med dere som går på 9. trinn, om en spennende uke med Elevbedrift. Dette er Ungt Entreprenørskaps opplegg, en konkurranse om oppfinnelser og gode løsninger på hverdagsproblemer. Vinnerne på Morellbakken skole deltar i finale med vinnere fra hele Oslo.

Viktige personer Christine og Lars samarbeider med:

 • Hanne Kolden, helsesøster, telefonnr.: 90873940
 • Sonja Bjaaland, psykisk helse, telefonnr.: 90814345
 • Sara Cathrine Lillefjære, PP-rådgiver: send epost til Christine Elnæs. 
 • Eli Hals Bjelland, logoped: send epost til Christine Elnæs.
 • Truls Haugen, ungdomskontakt, telefonnr.: 98415877
 • Skolepsykolog Kari (henvendelse via helsesøster)
 • Alf Bakkland, SaLTo-koordinator (forebyggende rus og kriminalitet)
 • Kari Johansen, ruskonsulent, telefonnr.: 45739293
 • Elevrådet på Morellbakken skole

Ta kontakt

Ta kontakt om du har en bekymring eller bare trenger et råd!

Du finner mer informasjon på facebooksiden Rådgiver Morellbakken, og kan nå Lars på epost: lars.bakkelund@osloskolen.no eller på telefonnr.: 928 30 226.