Sosialpedagogisk leder og rådgiver

 

Lars og Hege har kontor innenfor resepsjonen, i 2. etasje i hovedhuset. 

Søking til videregående skole

I desember starter veiledning for deg som går på 10. trinn og som skal søke videregående skoleplass 1. mars. Dette har Lars ansvar for.

Ressursteam

Sosialpedagogisk leder Hege utgjør sammen med kontaktlærere, ledelsen og PP-rådgiver ressursteamet på skolen. Hege følger opp elever med spesialundervisning og særskilt norskopplæring, samt koordinerer hjelp til elever med sosialpedagogiske utfordringer.

Ungt Entreprenørskap

På våren samarbeider Lars med dere som går på 9. trinn, om en spennende uke med Elevbedrift. Dette er Ung Entreprenørskaps opplegg, en konkurranse om oppfinnelser og gode løsninger på hverdagsproblemer. Vinnerne på Morellbakken skole deltar i finale med vinnere fra hele Oslo.

Viktige personer Hege og Lars samarbeider med:

  • Lise, helsesøster, telefonnr.: 90873940
  • Ida Svantorp, psykisk helse, telefonnr.: 90622789
  • Ragnhild Hustavenes, PP-rådgiver, telefonnr.: 23 46 54 00
  • Eli Hals Bjelland, logoped, telefonnr.: 41582375
  • Truls Haugen, ungdomskontakt, telefonnr.: 98415877
  • Skolepsykolog Kari (henvendelse via helsesøster)
  • Pia Fossum, SaLTo-koordinator (forebyggende rus og kriminalitet)
  • Elevrådet på Morellbakken skole


Ta kontakt

Ta kontakt om du har en bekymring eller bare trenger et råd!

Du finner mer informasjon på facebooksiden Rådgiver Morellbakken, og kan nå Lars på e-post: Lars.Baekkelund@ude.oslo.kommune.no eller på telefonnr.: 928 30 226. 

 

Du kan ta kontakt med Hege på: hege.opheim@ude.oslo.kommune.no eller telefonnr.: 95495949