Hovedseksjon

Oppdatering: Oppgradering av sykkelfelt i Grefsenveien

Kjelsåsveien ved Myrerskogveien

Gjennom arbeidene som har blitt utført i Grefsenveien har det vist seg at det ikke gir tilfredsstillende sikkerhet til verken arbeidende, eller bilister i den originalt tiltenkte situasjonen. Det er hendelser med kjøretøy som har kollidert med barrieren vår og høy hastighet som er noe av årsakene. Det er trangt og dårlig plass mellom sperringene og motgående trikk som bidrar til å gjøre situasjonen vanskelig.

Det har derfor blitt gjort endringer i kjøremønster for å øke tryggheten for kjørende og arbeidende. Dette har blitt gjort med gjennomkjøring forbudt på siden av veien/i retningen vi jobber på. Dette innebærer omkjøring for kjøretøy slik at det blir minimalt med kjøring inntil barrieren.

Kjøretøyene blir for tiden ledet slik med gjennomkjøring forbudt i utgående/nordgående retning.

Grefsenveien à Lettvintveien à Kjelsåsveien à Glads vei à Grefsenveien

Fra tirsdag neste uke (uke 22) vil det være stans i trikketrafikken i én uke. Det er sporveien som utfører nødvendige arbeider som forårsaker dette. Isachsen Anlegg benytter sjansen til å gjøre mest mulig arbeid, og i denne tiden vil det være helt stengt for kjøretøy mellom Disen stasjon og Grefsen allé.

I denne perioden vil all trafikk gå om Kjelsåsveien og Grefsen Alle.

Kort tid etter at arbeidet i inneværende fase er ferdig på utgående/nordgående side, vil arbeidet skifte over til å arbeide på inngående/sørgående side. Her vil det på tilsvarende vis som tidligere være gjennomkjøring forbudt i inngående/sørgående felt. Det vil også være omkjøring for dette, men det er foreløpig ikke fastsatt hvor denne traseen vil gå.

Sammendraget her er altså at det vil bli økt trafikk i Kjelsåsveien i perioder. Det kan være greit å være oppmerksom på dette med tanke på at det er en del elever som bruker denne som skolevei.

Det vil bli sendt ut mer informasjon til beboere på Grefsen, Disen og Kjelsås angående den midlertidige stansen i trikketrafikken, og mer om arbeidet som skal gjennomføres i perioden og hvordan påvirkningen fra dette blir fra Bymiljøetaten i nær fremtid.

Dersom det er noen spørsmål, ikke nøl med å ta kontakt med prosjektingeniør Marcus Petermann hos Isachsen Anlegg:

marcus.petermann@isachsenas.no

Mobil: 930 26 878