Informasjon om konsekvenser av arbeidet i Grefsenveien

Sporveien logo

Den store utfordringen er at veinettet i hele dette området er sårbart, og spesielt utsatt er barna når sikten er dårlig og veiene smale. Prosjektet har, sammen med lokale representanter, jobbet for å identifisere ulike tiltak som bør gjennomføres. Vi har også mottatt svært mange forslag om veistrekninger, krysningspunkter og andre tiltak som ønskes utbedret, men prosjektet har verken økonomi eller mandat til å oppfylle alle disse ønskene. De grepene som tas er derfor resultat av prioriteringer mellom mange tiltak, men Sporveien vil selvsagt, sammen med våre samarbeidspartnere Bymiljøetaten og Ruter følge situasjonen tett.

Mer informasjon om konsekvenser av arbeidet i Grefsenveien finner du her.

Hvis dere jevnlig ser at farlige situasjoner oppstår på enkelte steder, ber vi dere om å rapportere inn disse til nabokontakt@sporveien.com (merk eposten «Grefsenveien).

Utover tekstlig informasjon så bruk gjerne bilder/film slik at vi kan se om det gjøres noen tiltak. Se prosjektsiden for mer informasjon.