Ung i Oslo 2018

Gjeng med ungdom sitter i solen. Foto: NTB scanpix

Ung i Oslo 2018

Ung i Oslo er en mulighet for alle byens ungdommer til å kunne fortelle politikere, forskere og andre om deres eget ungdomsliv. Hovedresultatene vil bli publisert i juni og vil gi kommunen og bydelene ny kunnskap for å utvikle byens ungdomspolitikk. Undersøkelsen gjennomføres på rundt 90 ungdomsskoler og videregående skoler over hele Oslo. På de fleste skolene vil undersøkelsen foregå i perioden fra uke 4 til uke 7. NOVA og Oslo kommune har tidligere gjennomført Ung i Oslo i 1996, 2006, 2012 og 2015

Hva spørres elevene om?

Undersøkelsen skal gi et dekkende bilde av hvordan ungdom har det. Elevene vil blant annet bli spurt om hvordan de bruker fritiden sin, om helse og trivsel, skole, nærmiljø og venner. De blir også spurt om mobbing, press, kriminalitet, vold, hatefulle ytringer, seksuell trakassering og bruk av rusmidler. I tillegg er det spørsmål om foreldres utdanningsnivå og oppdragelsesstiler, om familiens økonomiske situasjon og innvandringsbakgrunn. Foresatte som ønsker å se hele spørreskjemaet kan henvende seg til NOVA.

Hvordan foregår undersøkelsen?

Undersøkelsen på ungdomstrinnet er anonym og foregår ved at elevene i skoletiden svarer på et nettbasert spørreskjema. Det tar cirka én skoletime for elevene å besvare spørsmålene. Besvarelsen foregår ved at elevene logger seg på et nettskjema med et tilfeldig tildelt engangskode. Elevene blir i forkant informert om at det er frivillig å delta, at de kan hoppe over enkeltspørsmål og at de kan trekke seg underveis. Alle svar vil bli behandlet strengt fortrolig av forskere ved NOVA og medarbeidere i Rambøll, som tilrettelegger for den elektroniske undersøkelsen.


Foresatte som ikke ønsker at barnet deres skal delta på undersøkelsen, bes gi beskjed til elevens kontaktlærer innen 18. januar 2018