Kurs i utdanningsprogram

VGS-elever

For å gjøre elevene mer kjent med de ulike tilbudene på videregående skole, arrangerer Karriereenheten i Oslo kurs i utdanningsprogram for elevene på 9. og 10. trinn.

Etter vinterferien er det elevene på 9. trinn sin tur.

Elevene har ønsket seg utdanningsprogram blant 20 ulike kurs, og får tildelt en dag med hospitering ved en videregående skole i perioden 24. februar til 20. mars.

Elevene får vite hvilket utdanningsprogram og skole de skal besøke, før vinterferien.