Forsert løp ved Foss

Lærer og elev

Hvem passer forsert løp for?

  • Tilbudet er for deg som ønsker større utfordringer i matematikk eller engelsk.
  • Du må kunne tåle økt arbeidsmengde, være motivert og ha høy faglig interesse.

Undervisningen er på Foss videregående skole to økter per uke:

  • Tirsdager kl 14.00-16.00 hver uke.
  • Onsdager kl 14.00-16.00 hver uke.

Første undervisningsdag: tirsdag 25. august.

Tror du dette er noe for deg?

Orienteringsmøte om forsert løp i matematikk og engelsk
torsdag 4. juni kl. 18.00 – 19.00 via teams.
Lenke til møtet finner du på Foss vgs. sin hjemmeside: https://foss.vgs.no/nyhetsarkiv/ny-side4/