Skole-SMS

Foresatte som skal gi beskjed til kontaktlærer, må gjøre følgende:

 

Skriv: MOB-mellomrom-gruppe-mellomrom-beskjed

Eksempel:  MOB –mellomrom- 8A –mellomrom- Julius er syk i dag