Skole-SMS

Foresatte som skal gi beskjed til kontaktlærer, må gjøre følgende:
Skriv: MOB-mellomrom-gruppe-mellomrom-beskjed
Eksempel: MOB –mellomrom- 8A –mellomrom- Julius er syk i dag