Oslostandard for samarbeid skole-hjem.

Standarden sier hva du kan forvente av din skole og hvordan du som foresatt kan bidra.

Oslostandard skole-hjem samarbeid

Oslostandard for samarbeid skole-hjem finner du her.