Eksamen

Skriftlig eksamen

Eleven kommer opp i ett fag.

Det er satt av tid til forbredelse på skolen. Det vil være ordinær undervisning og fremmøte - informasjon gis av lærer. Om man skulle bli rammet av sykdom og får fravær på eksamensdagen må man levere sykemelding fra lege. Ring også skolen å gi beskjed. Om det skulle bli oppdaget fusk mister man både eksamens- og standpunktkarakterer.

 

12.05.17 Offentliggjøring av skriftlig eksamensstrekk 09:00

16.05.17 Eksamen matematikk

18.05.17 Forberedelse eksamen engelsk

19.05.17 Eksamen engelsk

22.05.17 Forberedelse eksamen norsk

23.05.17 Eksamen norsk hovedmål

24.05.17 Eksamen norsk sidemål (og hovedmål for elever med fritak sidemål)

26.05.17 Evt 1T eksamen for forseringselever

 

Tilrettelegging på eksamensdagen

Det kan bli gitt utvidet tid - inntil 1 time. Grunn til å få utvidet tid kan være for eksempel være lese/-skrivevansker eller allergier. Foresatte må søke rektor om utvidet tid innen 1. april. Søknaden må inneholde dokumentasjon fra logoped, PPT eller lege fra inneværende år.

 

Muntlig eksamen

Alle kommer opp i ett fag: norsk, matematikk, engelsk, naturfag, samfunnsfag, krle eller språklig fordypning.

Elevene har 48 timers forbredelse. 24 timer før eksaminering skal eleven ha funnet oppgave og problemstilling. De kan bruke alle hjelpemidler, jobbe i gruppe, par eller individuelt. Møtet med sensor og eksaminator varer i 30 minutter. Presentasjonen kan vare inntil 15 minutter. Elevene må belage seg på spørsmål fra alle kompetansemålene.

 

09.06.17 Opplysning om fag muntlig, eksamenspulje 1

12.06.17 Forberedelsesdag muntlig, eksamenspulje 1

13.06.17 Muntlig eksamen pulje 1

14.06.17 Opplysning om fag muntlig, eksamenspulje 2

15.06.17 Forberedelsesdag muntlig, eksamenspulje 2

16.06.17 Muntlig eksamen pulje 2

20.06.17 Sensur skriftlig eksamen

21.06.17 Vitnemålsutdeling

 

Det som vurderes er den kompetansen eleven viser under eksaminasjonen - ikke presentasjonen. Hvis man har jobbet i par eller gruppe, vil man allikevel få en individuell vurdering.