Nyttig informasjon om språkfag

Språklig fordypning

Alle elevene skal ha et 2. fremmedspråk på ungdomstrinnet. Morellbakken skole tilbyr tysk, fransk, spansk og engelsk fordypning.

Dette valget har noen konsekvenser for videre skolegang, hvis man ønsker å søke studieforberedende utdanningsprogram. Se https://www.vilbli.no/nb/nb/no/valg-av-fremmedsprak/a/021725/ for mer informasjon. Rådgiver Lars Bækkelund kan svare på spørsmål om dette.

 

Vi gjør oppmerksom på at valget gjøres for 3 år!

Når en elev har valgt enten fremmedspråk eller engelsk fordypning, skal eleven normalt ha faget på hele ungdomstrinnet. I løpet av første semester på 8. trinn har elevene i samråd med skolen mulighet for å gjøre omvalg, se Forskrift til opplæringsloven § 1-8 første ledd

Fremmedspråk og fordypning i engelsk skal være likestilte fag og derfor like krevende for elevene. Elevene vil få standpunktkarakterer i faget og vil kunne trekkes ut til muntlig eksamen når de avslutter ungdomsskolen. Karakteren i faget teller ved inntak til videregående skole.