Informasjon om særskilt norskopplæring for språklige minoriteter

Glade skoleelever, illustrasjon

Særskilt språkopplæring

Opplæringslova § 2-8 (grunnskole) omhandler særskilt språkopplæring. Særskilt språkopplæring inneholder tre deler:

  • Særskilt norskopplæring: Forsterket tilpasset opplæring i og på norsk
  • Tospråklig fagopplæring: Opplæring i fag på norsk og på elevens morsmål utført av tospråklig lærer
  • Morsmålsopplæring: Opplæring i elevens morsmål

Elever som har rett til særskilt språkopplæring, skal ha særskilt norskopplæring inntil de har tilstrekkelige ferdigheter i norsk til å følge den ordinære opplæringen. I tillegg tilbys tospråklig fagopplæring og/eller morsmålsopplæring og når det er nødvendig som hjelpemiddel for å lære norsk.

I Oslo følger alle elever Læreplan i norsk.

Målet med særskilt språkopplæring er at eleven så fort som mulig får tilstrekkelige ferdigheter i norsk til å følge ordinær opplæring. Det er en forutsetning at særskilt språkopplæring er et tiltak som avsluttes når eleven har tilstrekkelige ferdigheter i norsk. I utgangspunktet skal ikke elever få særskilt språkopplæring gjennom hele grunnopplæringen. Se informasjon om retten til SNO.